กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว96,447.1852,839.0045.2 %5.05,360.921,477.4672.4 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี112,641.5515,468.9086.3 %5.03,447.64582.0083.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 3,484.074,040.69-16.0 %0.02,830.61706.3875.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน30,800.2511,741.4861.9 %5.02,760.33852.7869.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี22,803.3611,659.0048.9 %5.01,029.22207.1079.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ9,897.908,060.4018.6 %5.02,542.54906.2864.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,422.828,396.90-30.7 %0.02,530.31625.0575.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง48,272.0010,977.7377.3 %5.02,926.541,331.1254.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,533.2710,537.27-61.3 %0.02,407.43840.5965.1 %5.0
รวม 337,302 133,721 60.36 % 25,836 7,529 70.86 %