กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)281,552.31485,482.00-72.4 %0.017,429.866,620.3062.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด196,858.23272,969.00-38.7 %0.081,474.7776,467.106.1 %3.0
รวม 478,411 758,451 -58.54 % 98,905 83,087 15.99 %