กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์81,642.3234,953.0057.2 %5.05,392.191,026.8681.0 %5.0
รวม 81,642 34,953 57.19 % 5,392 1,027 80.96 %