กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง344,132.97366,006.00-6.4 %0.012,883.685,339.4958.6 %5.0
รวม 344,133 366,006 -6.36 % 12,884 5,339 58.56 %