กรมปศุสัตว์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ ไม่ครบ111,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ครบ383.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ785.61ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %