กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน206,900.19170,418.0017.6 %5.010,010.281,887.8581.1 %5.0
รวม 206,900 170,418 17.63 % 10,010 1,888 81.14 %