กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน203,944.45170,418.0016.4 %5.010,010.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 203,944 170,418 16.44 % 0 0 0.00 %