กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร438,616.1949,676.0088.7 %5.019,709.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 438,616 49,676 88.67 % 0 0 0.00 %