กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร444,972.9449,676.0088.8 %5.019,709.201,024.6094.8 %5.0
รวม 444,973 49,676 88.84 % 19,709 1,025 94.80 %