กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร139,128.9570,000.0049.7 %5.05,314.021,315.7575.2 %5.0
รวม 139,129 70,000 49.69 % 5,314 1,316 75.24 %