กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร162,327.78165,370.00-1.9 %0.07,252.561,605.4377.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,945.951,944.000.1 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,487.52479.0067.8 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3721.47399.0044.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 166,483 168,192 -1.03 % 7,253 1,605 0.00 %