กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ109,169.8230,419.7072.1 %5.04,935.70648.1286.9 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี38,919.3512,352.0068.3 %5.02,351.20294.6487.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์21,118.925,371.5274.6 %5.02,528.30465.7581.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง24,783.397,142.0071.2 %5.02,832.84567.2380.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค34,774.1328,834.0017.1 %5.01,479.20707.7752.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น16,005.811,573.0090.2 %5.02,497.12362.9385.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม43,199.506,260.0085.5 %5.02,562.22487.4581.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี35,643.679,641.0073.0 %5.01,703.11483.0071.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา10,346.265,164.0050.1 %5.02,927.24581.4580.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,738.218,827.6517.8 %5.01,644.58307.6581.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)94,561.766,792.0092.8 %5.04,733.33483.2289.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี36,128.1411,912.8867.0 %5.02,397.13782.7567.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต17,055.825,977.6065.0 %5.0940.76396.7957.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 12,379.1615,434.00-24.7 %0.01,679.85368.6278.1 %5.0
รวม 504,824 155,701 69.16 % 35,213 6,937 80.30 %