กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน131,552.9169,300.0047.3 %5.05,923.721,205.7979.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,730.476,508.00-138.3 %0.0922.85345.6462.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,968.471,800.008.6 %4.01,533.36432.8971.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,013.142,156.00-112.8 %0.03,003.40484.0283.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,013.742,341.50-131.0 %0.01,813.23546.3269.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,162.761,626.90-39.9 %0.02,010.94732.6463.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,043.312,926.50-180.5 %0.02,258.43798.9564.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี991.041,576.00-59.0 %0.01,726.91438.0274.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,324.902,586.00-95.2 %0.01,596.35621.9461.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,355.633,780.00-178.8 %0.01,848.86784.5257.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,075.471,932.30-79.7 %0.01,097.67574.7947.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,052.512,379.20-126.1 %0.02,438.72398.7883.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,506.02885.3041.2 %5.01,694.62430.8474.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,482.461,809.00-22.0 %0.02,537.40952.1162.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,080.121,726.1017.0 %5.03,164.96512.2383.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,262.431,176.006.8 %3.01,534.91645.5057.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด834.631,290.60-54.6 %0.01,161.89281.1175.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,424.881,593.00-11.8 %0.02,768.73353.3387.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,100.141,316.00-19.6 %0.01,048.81404.7761.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม816.681,348.00-65.1 %0.01,039.60511.0350.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม783.002,021.50-158.2 %0.01,615.02308.2180.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,753.112,425.00-38.3 %0.03,115.36419.9086.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,148.94290.0074.8 %5.02,161.64507.8876.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,027.112,901.00-182.4 %0.02,148.01555.4874.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี969.662,285.00-135.6 %0.0658.86293.1155.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,117.972,869.99-156.7 %0.01,466.93585.4660.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,119.142,040.51-82.3 %0.02,329.61586.6674.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,112.671,780.00-60.0 %0.01,434.33708.3050.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,000.331,074.30-7.4 %0.02,205.39353.4084.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,351.562,585.61-91.3 %0.01,171.67259.8577.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์737.54836.00-13.3 %0.01,730.08833.1651.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,120.571,409.60-25.8 %0.01,511.68842.2644.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,260.802,711.80-115.1 %0.0979.61989.12-1.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,238.771,200.403.1 %1.51,294.37413.5268.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา918.351,752.90-90.9 %0.01,764.85469.6573.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,250.762,536.00-102.8 %0.01,984.82279.5185.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,437.733,264.00-127.0 %0.01,293.61656.7149.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,071.172,321.00-116.7 %0.01,480.55231.2784.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก791.991,875.00-136.7 %0.02,245.65513.0077.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,151.322,740.00-138.0 %0.01,718.38314.4981.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์649.751,637.80-152.1 %0.02,419.17407.7683.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่827.442,030.79-145.4 %0.01,758.38305.2882.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,404.353,392.00-141.5 %0.0547.81286.8047.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,004.441,573.00-56.6 %0.01,586.54324.6079.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร731.523,223.47-340.7 %0.01,437.04493.0865.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน730.33634.0013.2 %5.02,426.44820.4066.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,012.321,391.50-37.5 %0.01,417.30538.4962.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,226.121,046.2114.7 %5.01,475.50275.6981.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,432.871,362.004.9 %2.02,094.94251.5288.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,204.905.9499.5 %5.01,265.60363.0171.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,191.632,502.40-110.0 %0.01,307.62711.0545.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,067.303,434.00-221.7 %0.01,704.41405.5176.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,349.492,661.60-97.2 %0.01,717.53438.2474.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,394.002,618.00-87.8 %0.02,433.11871.3364.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,249.382,685.99-115.0 %0.01,492.29336.6077.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย807.711,769.50-119.1 %0.02,311.14536.6976.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ943.132,299.00-143.8 %0.02,038.37366.1582.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร912.581,414.00-54.9 %0.02,120.73622.2870.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,486.681,378.727.3 %3.51,898.51500.3273.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,798.383,171.00-76.3 %0.01,108.61546.4750.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,583.593,985.00-151.6 %0.0833.35302.6763.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,078.902,210.50-104.9 %0.0472.96299.1436.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,897.742,600.0070.8 %5.0782.15415.7446.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,070.821,708.80-59.6 %0.01,842.34944.9348.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,366.992,100.00-53.6 %0.01,315.90550.5058.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,109.381,980.30-78.5 %0.0651.02305.8953.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,169.801,753.00-49.9 %0.01,770.17455.0674.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,161.14519.0055.3 %5.01,606.24786.7551.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,113.693,154.00-183.2 %0.02,463.32608.7175.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,155.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.84ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,489.982,382.72-59.9 %0.01,216.16661.1345.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู610.83889.00-45.5 %0.01,352.07365.1773.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง961.901,674.30-74.1 %0.0817.96466.0643.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,166.891,895.40-62.4 %0.01,238.28442.8564.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี943.103,319.00-251.9 %0.02,341.80645.6372.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์691.153,030.51-338.5 %0.01,980.871,438.3927.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี971.461,751.10-80.3 %0.01,867.62607.0967.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,703.311,662.002.4 %1.02,729.691,083.3160.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,449.835,087.86-47.5 %0.02,087.11547.1573.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,454.826,505.56-165.0 %0.02,752.311,054.4661.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,611.9814,404.50-35.7 %0.01,519.10539.3464.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,269.666,697.01-195.1 %0.01,868.41476.3574.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง1,953.956,509.00-233.1 %0.02,454.21699.0471.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,500.014,304.99-23.0 %0.02,486.63461.8481.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,857.433,415.00-83.9 %0.01,240.41539.9856.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,586.626,995.00-25.2 %0.0745.26324.2956.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,922.208,462.92-189.6 %0.01,211.80528.3356.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,216.568,815.46-41.8 %0.01,092.901,261.30-15.4 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,513.965,770.54-27.8 %0.01,546.50397.6974.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,647.767,082.16-25.4 %0.03,247.59817.2974.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,519.8815,874.00-143.5 %0.01,969.761,303.1533.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,622.149,353.0011.9 %5.0858.71911.47-6.1 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,436.185,068.00-47.5 %0.03,143.26786.6075.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,472.7411,066.48-48.1 %0.02,310.119,099.06-293.9 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,486.938,258.94-84.1 %0.01,300.511,209.967.0 %3.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,393.664,578.00-34.9 %0.01,534.32775.7549.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,982.2311,993.36-50.3 %0.02,480.53738.9170.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,243.127,805.00-48.9 %0.0962.710.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,939.8111,785.64-69.8 %0.03,334.72858.2874.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,363.9312,593.36-10.8 %0.02,148.701,136.9847.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,015.3025,078.00-108.7 %0.01,131.94257.2677.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,148.438,319.00-2.1 %0.01,695.47647.0061.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,491.2612,690.22-21.0 %0.02,603.741,015.2061.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,571.0830,844.24-111.7 %0.01,531.161,127.6526.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,101.5616,145.00-0.3 %0.01,103.32500.1654.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,769.7936,852.00-133.7 %0.01,090.51645.8740.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,146.8619,491.13-92.1 %0.01,347.871,017.9024.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,703.4511,778.24-591.4 %0.0621.541,022.04-64.4 %0.0
รวม 436,062 571,445 -31.05 % 188,700 72,058 61.81 %