กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,673.5769,300.0046.6 %5.05,923.721,205.7979.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,334.136,508.00-178.8 %0.0917.73345.6462.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ432.89ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,141.542,341.50-105.1 %0.01,813.23546.3269.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,153.881,626.90-41.0 %0.02,010.947,326.40-264.3 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,006.052,926.50-190.9 %0.02,258.43798.9564.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,020.781,576.00-54.4 %0.01,727.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,312.523,780.00-188.0 %0.01,848.86784.5257.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,047.591,932.30-84.5 %0.01,097.67574.7947.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,500.34885.3041.0 %5.01,694.62430.8474.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,809.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ952.11ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,053.791,726.1016.0 %5.03,164.96512.2383.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด800.431,290.60-61.2 %0.01,161.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,413.711,593.00-12.7 %0.02,768.73353.3387.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,080.641,316.00-21.8 %0.01,048.81404.7761.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม807.581,348.00-66.9 %0.01,039.60511.0350.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม750.912,021.50-169.2 %0.01,615.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบ2,425.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ419.90ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,285.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ275.12ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ2,869.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,081.202,040.51-88.7 %0.02,329.61586.6674.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,118.871,780.00-59.1 %0.01,436.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,332.252,585.61-94.1 %0.01,171.67259.8577.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,100.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,511.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ989.12ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ1,200.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.52ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบ1,752.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบ2,536.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ279.51ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,390.683,264.00-134.7 %0.01,293.61656.7149.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก779.851,875.00-140.4 %0.02,245.65513.0077.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,138.482,740.00-140.7 %0.01,718.38314.4981.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์652.941,637.80-150.8 %0.02,419.60407.7683.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่765.442,030.79-165.3 %0.01,757.53305.2882.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,355.753,392.00-150.2 %0.0547.81286.8047.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม976.871,573.00-61.0 %0.01,586.54324.6079.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน743.92634.0014.8 %5.02,426.44820.4066.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,012.321,391.50-37.5 %0.01,417.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,189.391,046.2112.0 %5.01,475.50275.6981.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,174.015.9499.5 %5.01,265.60363.0171.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบ2,502.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ711.05ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ3,434.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ405.51ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ438.24ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,359.152,618.00-92.6 %0.02,433.11871.3364.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,233.362,685.99-117.8 %0.01,492.29336.6077.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย735.661,769.50-140.5 %0.02,308.50536.6976.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ943.132,299.00-143.8 %0.02,038.37366.1582.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร885.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,120.73622.2870.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,715.473,171.00-84.8 %0.01,108.61546.4750.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,560.963,985.00-155.3 %0.0833.35302.6763.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,066.862,210.50-107.2 %0.0472.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,850.352,600.0070.6 %5.0784.79415.7447.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,347.112,100.00-55.9 %0.01,315.90550.5058.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,093.241,980.30-81.1 %0.0651.02305.8953.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,151.871,753.00-52.2 %0.01,770.17455.0674.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,105.153,154.00-185.4 %0.02,463.32608.7175.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,155.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.84ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายไม่ครบ2,382.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ661.13ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู590.38889.00-50.6 %0.01,352.07365.1773.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง951.251,674.30-76.0 %0.0817.96466.0643.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ1,895.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ442.85ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์680.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,980.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี946.271,751.10-85.1 %0.01,867.62607.0967.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,703.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,729.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,449.835,087.86-47.5 %0.02,087.11547.1573.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,367.146,505.56-174.8 %0.02,752.311,054.4661.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองไม่ครบ14,404.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ539.34ประเมินไม่ได้0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,197.486,697.01-204.8 %0.01,868.41476.3574.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง1,905.106,509.00-241.7 %0.02,454.21699.0471.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,473.194,304.99-23.9 %0.02,486.63461.8481.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,790.033,415.00-90.8 %0.01,240.41539.9856.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,506.816,995.00-27.0 %0.0745.26324.2956.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,124.128,815.46-43.9 %0.01,092.901,261.30-15.4 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,378.715,770.54-31.8 %0.01,546.50397.6974.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,576.277,082.16-27.0 %0.03,247.59745.9577.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,312.5315,874.00-151.5 %0.01,969.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,470.409,353.0010.7 %5.0858.71911.47-6.1 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,396.385,068.00-49.2 %0.03,143.26786.6075.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,115.9911,066.48-55.5 %0.02,316.179,099.06-292.8 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,324.099,813.90-127.0 %0.01,300.511,209.967.0 %3.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,291.984,578.00-39.1 %0.01,534.32775.7549.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,697.1511,993.36-55.8 %0.02,480.53738.9170.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,138.457,805.00-51.9 %0.0962.280.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,851.9611,785.64-72.0 %0.03,334.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,955.1612,593.36-15.0 %0.02,148.701,136.9847.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,843.6525,078.00-111.7 %0.01,131.94257.2677.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ647.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,362.9230,844.24-114.7 %0.01,531.161,127.6526.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,871.5316,145.00-1.7 %0.01,103.32500.1654.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,544.5036,852.00-137.1 %0.01,090.51645.8740.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,001.9019,491.13-94.9 %0.01,347.871,017.9024.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ11,778.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,022.04ประเมินไม่ได้0.0
รวม 356,407 450,332 0.00 % 109,654 50,982 0.00 %