กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์127,276.3299,871.0021.5 %5.06,242.642,019.3667.7 %5.0
รวม 127,276 99,871 21.53 % 6,243 2,019 67.65 %