สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,428.81119,629.0020.5 %5.06,908.6210,547.52-52.7 %0.0
รวม 150,429 119,629 20.47 % 6,909 10,548 -52.67 %