สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี630,629.69368,597.0041.6 %5.07,333.851,332.3081.8 %5.0
รวม 630,630 368,597 41.55 % 7,334 1,332 81.83 %