สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม149,927.33169,249.00-12.9 %0.05,783.021,354.2076.6 %5.0
รวม 149,927 169,249 -12.89 % 5,783 1,354 76.58 %