กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า116,920.7077,000.0034.1 %5.07,324.475,101.0030.4 %5.0
รวม 116,921 77,000 34.14 % 7,324 5,101 30.36 %