กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 578,811.88422,434.0027.0 %5.010,429.254,766.8754.3 %5.0
รวม 578,812 422,434 27.02 % 10,429 4,767 54.29 %