กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง493,493.31506,857.00-2.7 %0.016,254.239,902.9039.1 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,044.9013,890.007.7 %3.54,310.473,460.8519.7 %5.0
รวม 508,538 520,747 -2.40 % 20,565 13,364 35.02 %