กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท273,267.97246,499.009.8 %4.59,169.204,755.3648.1 %5.0
รวม 273,268 246,499 9.80 % 9,169 4,755 48.14 %