กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์342,238.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,423.991,100.0082.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ224,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,411.34257,000.009.6 %4.51,679.692,811.50-67.4 %0.0
สำนักข่าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 284,411 257,000 0.00 % 8,104 3,911 0.00 %