กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์342,238.94285,716.0016.5 %5.06,423.991,100.0082.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย272,338.13224,000.0017.7 %5.01,206.50150.5387.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,463.112,564.0069.7 %5.032.9718.0045.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,411.34257,000.009.6 %4.51,679.692,811.50-67.4 %0.0
สำนักข่าว17,496.5463,000.00-260.1 %0.05,556.501,935.6365.2 %5.0
รวม 924,948 832,280 10.02 % 14,900 6,016 59.63 %