กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 241,246.94167,993.0030.4 %5.010,535.563,736.3464.5 %5.0
รวม 241,247 167,993 30.36 % 10,536 3,736 64.54 %