กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 120,972.00120,385.000.5 %0.55,901.84626.3089.4 %5.0
รวม 120,972 120,385 0.49 % 5,902 626 89.39 %