กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 129,995.17134,629.00-3.6 %0.06,136.34725.6488.2 %5.0
รวม 129,995 134,629 -3.56 % 6,136 726 88.17 %