กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 396,372.22301,310.0024.0 %5.05,561.03883.5084.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,689.57774.0054.2 %5.049.0862.43-27.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,659.28814.0050.9 %5.082.931.8597.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,169.10408.0065.1 %5.089.5633.0363.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,881.97661.0077.1 %5.065.9563.234.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,592.51264.0083.4 %5.062.1244.4228.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,181.37551.0053.4 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,713.771,234.0028.0 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,595.441.0099.9 %5.022.3120.209.5 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,181.37833.0029.5 %5.028.3930.00-5.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,834.185,804.90-104.8 %0.052.8861.48-16.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,284.80370.0088.7 %5.068.0695.22-39.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,653.28603.0063.5 %5.050.0965.28-30.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,968.89881.0055.3 %5.067.9746.0032.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,701.22266.0084.4 %5.034.6348.05-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,670.88233.5086.0 %5.038.4563.46-65.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,285.22302.0076.5 %5.047.2063.08-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,151.81398.0065.4 %5.038.9244.98-15.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,642.051,169.0028.8 %5.053.7965.05-20.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,506.631.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,680.078,117.00-202.9 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,029.921,187.0041.5 %5.053.0861.98-16.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,636.41637.0061.1 %5.055.7679.90-43.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,638.77864.0047.3 %5.069.2880.67-16.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,719.45323.0081.2 %5.053.7246.4413.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,165.69685.0068.4 %5.058.2143.4225.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,565.581.0099.9 %5.058.6460.69-3.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,161.69183.0084.2 %5.041.8064.55-54.4 %0.0
รวม 444,333 328,875 25.98 % 6,998 2,208 68.45 %