สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ145,226.9488,000.0039.4 %5.07,361.99648.0091.2 %5.0
รวม 145,227 88,000 39.41 % 7,362 648 91.20 %