สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน105,146.3549,789.4252.6 %5.05,223.35563.6889.2 %5.0
รวม 105,146 49,789 52.65 % 5,223 564 89.21 %