กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ94,297.6031,239.0066.9 %5.05,270.25374.6992.9 %5.0
รวม 94,298 31,239 66.87 % 5,270 375 92.89 %