กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน96,914.1127,402.0071.7 %5.05,379.681,548.3971.2 %5.0
รวม 96,914 27,402 71.73 % 5,380 1,548 71.22 %