สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน120,366.2459,000.0051.0 %5.05,564.16751.9386.5 %5.0
รวม 120,366 59,000 50.98 % 5,564 752 86.49 %