สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์183,228.66106,694.7141.8 %5.05,511.001,832.3266.8 %5.0
รวม 183,229 106,695 41.77 % 5,511 1,832 66.75 %