กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ220,816.53187,534.2015.1 %5.08,550.121,082.7287.3 %5.0
รวม 220,817 187,534 15.07 % 8,550 1,083 87.34 %