กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 144,272.5296,365.0133.2 %5.05,607.93887.5684.2 %5.0
รวม 144,273 96,365 33.21 % 5,608 888 84.17 %