กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 179,111.53155,533.6613.2 %5.06,642.861,480.7677.7 %5.0
รวม 179,112 155,534 13.16 % 6,643 1,481 77.71 %