กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า271,396.50213,971.9521.2 %5.06,752.291,673.8875.2 %5.0
รวม 271,397 213,972 21.16 % 6,752 1,674 75.21 %