กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ200,171.66204,742.47-2.3 %0.06,549.061,525.1476.7 %5.0
รวม 200,172 204,742 -2.28 % 6,549 1,525 76.71 %