สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย308,151.16225,043.0027.0 %5.012,742.986,078.4652.3 %5.0
รวม 308,151 225,043 26.97 % 12,743 6,078 52.30 %