กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 536,147.19486,726.009.2 %4.512,333.398,055.0034.7 %5.0
รวม 536,147 486,726 9.22 % 12,333 8,055 34.69 %