กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 215,969.17138,993.1935.6 %5.07,011.804,860.1630.7 %5.0
รวม 215,969 138,993 35.64 % 7,012 4,860 30.69 %