กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย170,340.56125,000.0026.6 %5.06,467.762,613.3159.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,668.839,597.3624.2 %5.01,996.93928.6353.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,468.379,301.0018.9 %5.01,551.571,360.2112.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,767.3115,058.01-39.8 %0.01,641.63876.5546.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,376.257,509.0134.0 %5.01,132.371,673.85-47.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,895.097,053.5040.7 %5.01,246.26384.3769.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,905.6410,099.4721.7 %5.01,601.21315.6580.3 %5.0
รวม 241,422 183,618 23.94 % 15,638 8,153 47.87 %