กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,784,297.1027,552.0098.5 %5.05,148.31230.9495.5 %5.0
รวม 1,784,297 27,552 98.46 % 5,148 231 95.51 %