สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม164,946.53160,034.953.0 %1.56,602.212,060.4168.8 %5.0
รวม 164,947 160,035 2.98 % 6,602 2,060 68.79 %