กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 921,175.5629,000.0096.9 %5.06,511.541,412.6878.3 %5.0
รวม 921,176 29,000 96.85 % 6,512 1,413 78.31 %