กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 100,629.4730,660.8169.5 %5.05,589.171,762.6068.5 %5.0
รวม 100,629 30,661 69.53 % 5,589 1,763 68.46 %