กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 270,637.94167,000.0038.3 %5.08,212.444,993.1539.2 %5.0
รวม 270,638 167,000 38.29 % 8,212 4,993 39.20 %