กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน135,037.1311,000.0091.9 %5.05,282.76883.4483.3 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ88,554.9930,115.0066.0 %5.01,409.611,222.9313.2 %5.0
รวม 223,592 41,115 81.61 % 6,692 2,106 68.53 %