กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 143,035.56123,677.0013.5 %5.06,183.241,154.9781.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,518.9115,084.0050.6 %5.0583.52644.12-10.4 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 234,751.69162,364.0030.8 %5.0552.54920.55-66.6 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 134,409.02146,907.00-9.3 %0.02,100.601,795.5114.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง186,337.505,392.0097.1 %5.02,494.421,210.4651.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง108,757.4085,285.0021.6 %5.01,869.60528.0371.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม141,289.34398,305.00-181.9 %0.02,333.41497.1178.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,997.7088,913.0033.1 %5.02,806.463,534.34-25.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี128,358.8976,396.0040.5 %5.01,530.61979.1736.0 %5.0
รวม 1,240,456 1,102,323 11.14 % 20,454 11,264 44.93 %