กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 451,930.66279,922.0038.1 %5.08,909.697,394.6317.0 %5.0
รวม 451,931 279,922 38.06 % 8,910 7,395 17.00 %