สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 104,772.4232,524.2269.0 %5.05,001.36848.6283.0 %5.0
รวม 104,772 32,524 68.96 % 5,001 849 83.03 %