สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,532.0540,883.8620.7 %5.05,898.712,291.8061.1 %5.0
รวม 51,532 40,884 20.66 % 5,899 2,292 61.15 %