สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน239,418.70184,862.0022.8 %5.06,092.561,566.0074.3 %5.0
รวม 239,419 184,862 22.79 % 6,093 1,566 74.30 %